Дело C-656/17 Р: Жалба, подадена на 24 ноември 2017 г. от Berliner Stadtwerke GmbH срещу определението на Общия съд (седми състав), постановено на 20 септември 2017 г. по дело T-402/16 — Berliner Stadtwerke GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост