Sag C-499/18 P: Appel iværksat den 27. juli 2018 af Bayer CropScience AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 17. maj 2018 i sag T-429/13, Bayer CropScience AG mod Europa-Kommissionen