Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9786 – RIL / BP / RBML JV) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 132/03