Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9786 – RIL / BP / RBML JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 132/03