2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2233, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 96/697/BUSP dėl Kubos