Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2233, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, Kuubaa koskevan yhteisen kannan 96/697/YUTP kumoamisesta