Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/2233, 6. detsember 2016, millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 96/697/ÜVJP Kuuba kohta