Решение (ОВППС) 2016/2233 на Съвета от 6 декември 2016 година за отмяна на Обща позиция 96/697/ОВППС относно Куба