Vec F-111/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. mája 2016 – GW/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Náhrada liečebných nákladov — Konkrétne a podobné preskúmanie)