Υπόθεση F-111/15: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 25ης Μαΐου 2016 – GW κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κοινωνική ασφάλιση — Κάλυψη ιατρικών εξόδων — Ειδική και εμπεριστατωμένη εξέταση)