Věc F-111/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. května 2016 – GW v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Úhrada léčebných výdajů — Konkrétní a podrobný přezkum“