Skriftlig fråga P-0692/08 från Avril Doyle (PPE-DE) till kommissionen. Klimatförändringar - EU:s system för handel med utsläppsrätter (register)