Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 103/12