2016 m. gegužės 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/694, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje