Siemens v. komissio Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15 päivänä toukokuuta 1997. # Siemens SA vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. # Muutoksenhaku - Valtion tuki - Yleinen tuki - Tuen määrittely. # Asia C-278/95 P. TITJUR