Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 183/05