Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 183/05