Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Evropske unije zaradi pristopa Hrvaške (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))