Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 9 september 1996 av Valio Ltd (Mål T-137/96)