Valio Oy:n 9.9.1996 Euroopan yhteisöjen komissiota vastaan nostama kanne (Asia T-137/96)