Tillkännagivande från kommissionen – Riktlinjer för genomförandet av förordningen om inrättande av en gemensam digital ingång – Arbetsprogrammet 2019–2020