Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė 2020/C 53/06