Anbudsinfordran – Europeiska investeringsbankens institut erbjuder tre nya EIBURS-sponsorprogram inom sitt kunskapsprogram