Oproep tot het indienen van voorstellen — Het Europese Investeringsbank-Instituut stelt drie nieuwe EIBURS-sponsorschappen voor in het kader van haar Kennisprogramma