Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9927 — MVM/iCR) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 340/07