Yttrande från Regionkommittén om ”EU:s strategi för Östersjöområdet”