Mnenje Odbora regij – Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja