Avizul Comitetului Regiunilor privind „Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice”