Advies van het Comité van de Regio's — „De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied”