Reģionu komitejas Atzinums “Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam”