SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1326/98 af Rolf BEREND til Kommissionen. Gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for lærere i EU