SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 63/99 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Europese toeristengemeenten