ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 862/92 του κ. Carlos ROBLES PIQUER προς την Επιτροπή. Διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή του ΦΠΑ στις εφημερίδες