Kommissionens forordning (EØF) nr. 3444/90 af 27. november 1990 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød