Asia C-690/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour administrative d’appel de Douai – Ranska) – Wenceslas de Lobkowicz v. Ministère des Finances et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin virkamies — Henkilöstösäännöt — Pakollinen kuuluminen Euroopan unionin toimielinten sosiaaliturvajärjestelmään — Jäsenvaltiossa saadut kiinteistötulot — Yleisen sosiaalimaksun, sosiaalimaksun ja sosiaalimaksun lisämaksujen periminen jäsenvaltion oikeuden nojalla — Osallistuminen kyseisen jäsenvaltion sosiaaliturvan rahoitukseen)