Skriftlig fråga E-2909/07 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Tillfälligt undantag för Gibraltar flygplats