Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5962 – SSI/QP/Oryx) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP