Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/1999 af 26. oktober 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager