Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 18. juni 2020.