Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8538 – IFM / OHL / OHL Mexico) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )