Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1007/2011, 27. september 2011 , tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ EMPs kohaldatav tekst