Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1967 af 12. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet paromomycin med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf (EØS-relevant tekst.)