Sklep Skupnega odbora EGP št. 39/2018 z dne 23. marca 2018 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/56]