Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 39/2018 af 23. marts 2018 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2020/56]