Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 268, 12 październik 2010