Euroopan unionin virallinen lehti, L 268, 12. lokakuuta 2010