Úřední věstník Evropské unie, L 268, 12. říjen 2010