/* */

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. marca 2014.#Marc Brogsitter proti Fabrication de Montres Normandes EURL in Karsten Fräßdorf.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Krefeld.#Območje svobode, varnosti in pravice – Sodna pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Posebne pristojnosti – Člen 5, točki 1 in 3 – Tožba za ugotovitev civilnopravne odgovornosti – Pogodbena ali deliktna narava.#Zadeva C‑548/12. Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13. marca 2014