Beslut nr 18/97 om interna regler för behandling av ansökningar om tillgång till handlingar som revisionsrätten förfogar över