Dvor audítorov rozhodnutie č. 18/97, ktorým sa stanovujú vnútorné predpisy pre spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom, ktoré sa nachádzajú v držbe dvora (98/C 295/01)